Ecoline2tusen® är ett sen mer än 20 år tillbaka väl beprövat komplett dagvattenfilter för rening och absorption av miljöskadliga ämnen direkt i brunnen. 
Gatubrunnsfilter är många gånger det enda tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativet till att ansluta samtliga brunnar till en central oljeavskiljaranläggning. 
Utsläpp från bland annat fordon, flygplan och industrier utgör som alla idag vet en stor belastning på vår miljö.
För miljön skadliga ämnen från exempelvis gator, parkeringsområden, industrier, hamnar, flygplatser mm passerar fortfarande idag utan rening direkt ned i dagvattenbrunnar och ut till våra vattendrag. Detta till trots att det enligt Miljöbalken (1998:808) är förbjudet att bedriva verksamhet på ett sätt som innebär att man riskerar att skada miljön.  
Ecoline2tusen®, som är en patenterad produkt, har en sedan länge beprövad lösning på dagvattenrening via filtrering med filterinsats direkt i dagvattenbrunnen. I gatubrunnsfiltret absorberas olja och andra miljöskadliga ämnen direkt vid källan innan det når ledningssystemet.
Läs mer om: Dagvattenfilter – Filtermaterial – Lövkorgar