Om oss

OM ECOLINE2TUSEN®

Ecoline2tusen® är ett sen mer än 20 år tillbaka väl beprövat komplett dagvattenfilter för rening och absorption av miljöskadliga ämnen direkt i brunnen.
Gatubrunnsfilter är många gånger det enda tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativet till att ansluta samtliga brunnar till en central oljeavskiljaranläggning.
Utsläpp från bland annat fordon, flygplan och industrier utgör som alla idag vet en stor belastning på vår miljö.

För miljön skadliga ämnen från exempelvis gator, parkeringsområden, industrier, hamnar, flygplatser mm passerar fortfarande idag utan rening direkt ned i dagvattenbrunnar och ut till våra vattendrag. Detta till trots att det enligt Miljöbalken (1998:808) är förbjudet att bedriva verksamhet på ett sätt som innebär att man riskerar att skada miljön.

Ecoline2tusen®, som är en patenterad produkt, har en sedan länge beprövad lösning på dagvattenrening via filtrering med filterinsats direkt i dagvattenbrunnen. I gatubrunnsfiltret absorberas olja och andra miljöskadliga ämnen direkt vid källan innan det når ledningssystemet.

Beprövad expertis

Med över två decenniers erfarenhet och varit den banbrytande lösningen på den svenska marknaden sedan 1998, står Ecoline2tusen® som ett väletablerat och beprövat val för dagvattenrening.

Innovativa lösningar

Våra patenterade brunnsfilter erbjuder en banbrytande lösning för dagvattenhantering, som visar upp kontinuerlig innovation och engagemang för miljöansvar.

Skräddarsydda produkter

Ecoline2tusen® tillhandahåller en rad dagvattenfilter tillgängliga i olika modeller, vilket säkerställer en perfekt passform för olika dagvattenbrunnar på den svenska marknaden.

Miljöengagemang

Vi är dedikerade till att hålla oss uppdaterade om framstegen inom renare vattenteknik, för att säkerställa att våra produkter och lösningar överensstämmer med de senaste miljöstandarderna. Vårt engagemang sträcker sig till att minimera påverkan av skadliga ämnen på sjöar och vattendrag.

Exceptionell service

När du väljer Ecoline2tusen® kan du förvänta dig den bästa servicen, oavsett om du frågar om våra produkter, söker hjälp med att utveckla en lösning för dagvattenrening eller behöver teknisk support. Vårt team är här för att guida dig i varje steg.

Flexibilitet och anpassning

Våra dagvattenfilter kan utrustas med olika filtermaterial för att anpassa sig till olika föroreningsscenarier. Denna flexibilitet möjliggör skräddarsydda lösningar, vilket gör Ecoline2tusen® till det tekniskt och ekonomiskt sunda valet för dagvattenhantering.