Kunskapen kring hur vårt moderna samhälle belastar och påverkar vår natur ökar som tur är hela tiden. Vetskapen om att rent vatten är en nödvändighet för vår överlevnad vet vi redan.
Alla våra produkter ingår i ett system som minskar mängden föroreningar och andra främmande föremål som annars skulle komma ned i ledningssystemet för dagvattnet och slutligen ut i våra vattendrag. 
Genom att installera våra produkter i era brunnar så bidrar ni till att minska belastningen på våra vattendrag.
Ecoline2tusen dagvattenfilter finns i flera modeller som passar till betongbrunnar 400 och det flesta på marknaden förekommande plastbrunnar.
Dagvattenfilter finns både i utförande tillverkade av PP-plast och metall. Alla detaljer av metall är i rostfritt utförande.
Våra dagvattenfilter går att förse med olika typer av filtermaterial för att kunna anpassa reningsbehovet till olika föroreningssituationer.
brunnar med särskilt utsatta lägen kan grovfiltret även användas som förfilter i kombination med dagvattenbrunnsfilter E2/400P. Kombinationen gör att risken för igensättning av dagvattenbrunnsinsatsens lock minskar och rekommenderade intervallet mellan filterbytena kan bibehållas.
Lövkorgen kan då placeras ovanpå insatsen utan egen infästningsanordning.
Specifikationer:
Mått
h = 350 m
di = 265 mm
Maskvidd
d =   10 mm
Uppsamlingsvolym
19 liter
Ecoline2tusen dagvattenfilter finns i flera modeller som passar  det flesta på svenska marknaden förekommande dagvattenbrunnar.   Brunnsfilter är ett bra och enkelt alternativ för rening av dagvatten.
Våra dagvattenfilter går att förse med olika typer av filtermaterial för att kunna anpassa dagvattenreningen till olika föroreningssituationer.  Gatubrunnsfilter är det tekniskt och ekonomiskt bästa alternativet.
Lövkorg/grovfilter för uppsamling av löv och andra främmande föremål som annars passerar genom dagvattenbrunnens gallerlock och ned i ledningssystemet.