Filterkassett E2/400P Typ2

Filterkassett för installation i 400 plastbrunn
kompletterad med 315 teleskoprör och gallerbetäckning med en fri minsta öppning ø 300-315 mm

Tillverkas av PP (polypropylen).
Försedd med ett innerrör utfört av rostfritt stål
för stabilisering av filtermaterial samt breddning av vatten.
Filtret har en filtreringskapacitet på 90 l/min.
Maximalt flöde vid breddning är 350 l/min.
Med standardfiltret för petroleumbaserade
vätskor absorberas upp till 5 kg föroreningar.

Mått
Dy = 265 mm
Höjd = 300 mm

Tillbehör
– (Art nr E2/infästn plast) Komplett infäst-
ningsram inkl detaljer för montage av
filterkassett i 400 plast brunn.
– (Art nr E2/tätnbrunn) Packning för tätning
mellan kassett och brunn.
– Olika typer av filtermaterial.