Filterkassett E2/400P Typ3

Dagvattenfilter för installation i 400 plastbrunn
kompletterad med 315 teleskoprör och gallerbetäckning. Fri öppning i betäckningen
behöver vara mellan ø 240-270 mm. Avstånd till vattengång i brunn minst 500 mm från överkanten av betäckningen.

Specifikationer:
Tillverkas av rostfri plåt.
Försedd med ett innerrör utfört av rostfritt stål
för stabilisering av filtermaterial samt
breddning av vatten.

Tillbehör
– (Art nr E2/kryss) Montagekryss med
justerbar storlek beroende på typ av
betäckning.
– (Art nr E2/tätnbrunn) Packning för tätning
mellan kassett och brunn.
– Olika typer av filtermaterial.

Mått
Dy = 225 mm
Höjd exkl kryss = 400 mm
Volym filter = 16 liter