Lövkorg/grovfilter E2/löv liten

Lövkorg/grovfilter för uppsamling av löv och andra större föremål som passerar genom dagvattenbrunnens gallerlock.
Lövkorgen kan kompletteras med ett påsfilter vid brunnar där mindre partiklar än 10 mm behöver samlas upp.
Packningen är universal och passas in vid första montaget.
Därefter är nödvändigt underhåll enbart tömning, rengöring och efter behov utbyte av påsfilter.

Specifikationer:

Mått
h = 350mm
d = 225-265mm

Maskvidd:
d = 10mm

Uppsamlingsvolym:
19 liter

Tillbehör som går att beställa till:
Påsfilter Måttsydd till aktuell storlek på lövkorgen
h = 350 mm
d = 225-265 mm d = 10 mm