Om Ecoline2tusen®

Ecoline2tusen® brunnsfilter för dagvattenrening, är ett patenterat varumärke, med en sedan länge beprövad lösning på dagvattenrening via filtrering direkt i dagvattenbrunnen. 
Ecoline2tusen var 1998 först på den svenska marknaden med ett fungerande system för dagvattenrening direkt i brunnar. Med mer än 20 års erfarenhet och tusentals installationer runt om i landet så är våra produkter idag en av marknadens mest beprövade alternativ. Våra kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening har gjort oss till en av de ledande leverantörerna. 
Våra produkter är framtagna för att minimera att olja och andra miljöskadliga ämnen når ledningssystemet och förorenar vårt dagvatten. På så sätt skyddar vi våra sjöar och vattendrag från att miljöfarliga ämnen når ut till dessa.
Vi håller oss löpande uppdaterade kring vad som händer inom segmentet renare vatten, resultat från genomförda tester av ny teknik, utvecklingen kring filtermaterial mm. Detta för att kunna vidareutveckla vårt eget miljöarbete och möta de krav som våra kunder ställs inför från myndigheter och organisationer.
När man som kund beställer en Ecoline2tusen produkt kommer man att få bästa tänkbara service, oavsett om det gäller beställning av en produkt eller hjälp att ta fram en lösning på dagvattenrening.
Varmt välkommen till oss med era frågor kring dagvatten så hittar vi tillsammans miljösmarta och kostnadseffektiva lösningar.